Bruisende stad met voor elk wat wils

Leuven heeft de ambitie om een levendige stad te zijn voor iedereen die in Leuven woont, werkt, studeert of die Leuven bezoekt. Het is belangrijk dat iedereen zijn ding kan doen, van jong tot oud, zich kan amuseren en mensen kan ontmoeten. Daarom blijven we investeren in  een gevarieerd aanbod van culturele en vrijetijdsactiviteiten en evenementen, ook in de deelgemeenten.  

 • We blijven zorgen voor een divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod, door zelf activiteiten en evenementen te organiseren, en door culturele organisaties, socio-culturele verenigingen, kunstenaars en werkingen te ondersteunen.
 • Door het bloeiende vrijetijdsleven in de stad, is de vraag naar ruimte enorm toegenomen. Daar willen we in de eerste plaats een antwoord op geven, door nieuwe ruimte te voorzien, zoals de podiumkunstensite, of onderbenutte ruimte zoals de oude deelgemeentehuizen een nieuwe invulling te geven.
 • We lanceren een ruimtedeelplatform zodat bestaande ruimtes gedeeld kunnen worden door verenigingen en organisaties.
 • We stimuleren een veilig en fijn uitgaansleven. We zoeken actief mee naar een locatie voor een nieuwe fuifzaal en werken verder aan de uitbouw van HAL 9 als jeugdcentrum.
 • Binnen de evenementen blijven we vernieuwen en verbeteren, bijvoorbeeld door grote events te verduurzamen.
 • We blijven inzetten op cultuurparticipatie en -educatie.
 • We willen het Leuvens model nog uitdiepen en uitbreiden naar andere sectoren, door bijvoorbeeld nog meer samenwerking met de creatieve spelers in Leuven, het onderwijs en Leuven MindGate. Het project ‘Vaartopia’ is daar een voorbeeld van.
 • Daarbinnen creëren we in de Vaartkom betaalbare ruimte voor culturele en creatieve ondernemers en verenigingen, onder meer in de Molens van Orshoven, de Stokerij en de Maakleerplek.
 • We realiseren ook de podiumkunstensite op de voorziene plek in de Hertogensite met een sterke aandacht voor cultuureducatie en meer ruimte voor o.a. het deeltijds kunstonderwijs.
 • We ambiëren om in 2030 de Europese Hoofdstad van Cultuur te worden, een kandidatuur die we in 2024 zullen indienen. Deze kandidatuur zal een katalysator zijn voor het culturele, sociale en economische leven.
 • Erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze stad. We geven nieuwe invulling aan ons historisch erfgoed en bouwen verder aan het Erfgoedlabo en het erfgoeddepot. We zetten ons sterk lokaal verankerd erfgoedbeleid verder via de erfgoedverordening die uitgebreid wordt voor de deelgemeenten
 • June 20th, 2024
Vernieuwing troef bij Vooruit Leuven

21 nieuwe gezichten versterken de lijst van burgemeester Ridouani, allemaal straffe mensen met straffe ideeën.

 • June 11th, 2024
Bart Peeters en Les Truttes maken affiche Het Groot Verlof compleet

Bij de laatste namen zitten duivel-doet-al Bart Peeters, die optreedt op 2 augustus, en de onvermoeibare Les Truttes.

 • June 3rd, 2024
Leuvens stadhuis klaar voor grootse renovatie: vergunning definitief goedgekeurd

Het historisch stadhuis is de trots van Leuven. De voorbije jaren werkte de stad samen met het aangestelde ontwerpteam hard aan een herbestemmings- en restauratieplan, om van dit iconisch gebouw opnieuw een open, toegankelijk huis te maken. De omgevingsvergunning is nu definitief goedgekeurd. De renovatie kan binnenkort van start gaan.