Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad

We willen een bereikbare en leefbare stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

 • Een duurzaam mobiliteitsbeleid staat centraal. We brengen wonen, werken, winkelen, schoolgaan, ontspannen… dicht bij elkaar.
 • We blijven prioriteit geven aan verkeersveiligheid en maken werk van veilige en comfortabele straten, fiets- en voetpaden met o.a. veilige schoolomgevingen dankzij ‘Plan Veilig Naar School’.
 • We maken van Leuven dé fietsstad van Vlaanderen door het netwerk van fietsroutes te verbeteren en verder uit te breiden. Ook een aangepast fietsparkeerbeleid speelt een belangrijke rol in het algemene fietsplan.
 • Leuven moeten ook een wandelbare stad zijn. We zorgen ervoor dat voetgangers zich steeds veilig en comfortabel kunnen verplaatsen op het openbaar domein.
 • We werken het circulatieplan af en maken de stad autoluw, met oplossingen voor de parkeernood. Met een innoverend parkeerbeleid vangen we de parkeerdruk op.
 • We maken de woonwijken leefbaarder door de zone 30 uit te breiden, zwaar vrachtverkeer te weren en samen met de inwoners structurele oplossingen te zoeken voor mobiliteitsproblemen.
 • Ook deelmobiliteit en alternatieve en ondersteunende mobiliteit spelen een belangrijke rol om de mobiliteits- en parkeerdruk op te vangen.
 • We streven naar een vlot en efficiënt openbaar vervoer.

 • June 20th, 2024
Vernieuwing troef bij Vooruit Leuven

21 nieuwe gezichten versterken de lijst van burgemeester Ridouani, allemaal straffe mensen met straffe ideeën.

 • April 24th, 2024
Leuven zet volgende stap in realisatie nieuwe woonwijk

Belangrijke volgende stap in de realisatie van een nieuwe woonwijk in Wijgmaal.

 • March 28th, 2024
Vooruit Leuven presenteert diverse en sterke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober

Met dit sterk en divers team bouwen we samen verder aan de toekomst van onze stad.