Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad

We willen een bereikbare en leefbare stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

 • Een duurzaam mobiliteitsbeleid staat centraal. We brengen wonen, werken, winkelen, schoolgaan, ontspannen… dicht bij elkaar.
 • We blijven prioriteit geven aan verkeersveiligheid en maken werk van veilige en comfortabele straten, fiets- en voetpaden met o.a. veilige schoolomgevingen dankzij ‘Plan Veilig Naar School’.
 • We maken van Leuven dé fietsstad van Vlaanderen door het netwerk van fietsroutes te verbeteren en verder uit te breiden. Ook een aangepast fietsparkeerbeleid speelt een belangrijke rol in het algemene fietsplan.
 • Leuven moeten ook een wandelbare stad zijn. We zorgen ervoor dat voetgangers zich steeds veilig en comfortabel kunnen verplaatsen op het openbaar domein.
 • We werken het circulatieplan af en maken de stad autoluw, met oplossingen voor de parkeernood. Met een innoverend parkeerbeleid vangen we de parkeerdruk op.
 • We maken de woonwijken leefbaarder door de zone 30 uit te breiden, zwaar vrachtverkeer te weren en samen met de inwoners structurele oplossingen te zoeken voor mobiliteitsproblemen.
 • Ook deelmobiliteit en alternatieve en ondersteunende mobiliteit spelen een belangrijke rol om de mobiliteits- en parkeerdruk op te vangen.
 • We streven naar een vlot en efficiënt openbaar vervoer.

 • November 22nd, 2023
Ik kies voluit voor Leuven

Burgemeester Mohamed Ridouani: "Mijn beslissing is dus duidelijk: ik ga voluit voor Leuven".

 • October 16th, 2023
Eerste stap naar vorming netwerk voor senioren gezet

Stad en de seniorenraad bevragen 65-plussers om te kijken wat er voor hen beter kan in Leuven.

 • October 9th, 2023
Leuvenaars zien toeristen graag komen

Leuvenaars staan nog altijd positief ten opzichte van toerisme in hun stad.