Veel 60-plussers zijn actieve inwoners, die zich graag met hun kennis en ervaring willen inzetten voor hun omgeving.
Op leven in Leuven staat geen leeftijd. “Wist je dat één op vijf Leuvenaars ouder is dan 60? En veel van die 60-plussers zijn actieve inwoners, die zich graag met hun kennis en ervaring willen inzetten voor hun omgeving. Dat is een enorme rijkdom voor Leuven,” klinkt het bij Mieke Vandermotte, Dirk Witters, Irma De Wolf en Carina Govaerts, allen kandidaten op de lijst van Mohamed Ridouani voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Blijvend investeren in een leeftijdsvriendelijke stad, zodat iedereen zich er thuis voelt, is voor de vier kandidaten een speerpunt. “Er gebeurt al veel goeds voor en door senioren”, vertelt Mieke Vandermotte. “De komende jaren willen we graag meer werk maken van ruimte voor ontmoeting, op verschillende manieren.”

Ontmoetingsplaatsen
Leuven is een stad op mensenmaat, waar mensen graag samenkomen. “Toch zijn er ook veel mensen die weinig sociale contacten hebben en zich eenzaam voelen,” zegt Vandermotte. “De lokale dienstencentra en de buurtcentra zijn belangrijk. We willen dergelijke ontmoetingsplaatsen graag uitbreiden, naar elke wijk. Daarom hoeft het geen diensten- of buurtcentrum te zijn. Een toegankelijke, gezellige plek waar mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld in de oude deelgemeentehuizen of andere onderbenutte ruimte, is in elke wijk te vinden. Er kunnen ook buurtrestaurants komen.”

Ook projecten als Kom op voor je Wijk zijn belangrijk om mensen samen te brengen. “Buurtfeesten, gevelbankjes, de buurtmoestuinen… Het zijn plekken in de buurt waar je op een eenvoudige manier je buren kan leren kennen”, zegt Dirk Witters. “Het is natuurlijk wel belangrijk dat bij de opstart en het uitwerken van een buurtproject ook senioren betrokken worden.”
Ook een leeftijdsvriendelijke inrichting van straten en pleinen is belangrijk om ontmoeting te stimuleren. “Brede en comfortabele fietspaden, waar je ook met je elektrische fiets veilig kan rijden, wandellussen langs veilige en goed onderhouden stoepen, met onderweg voldoende zitbanken…”, vertelt Witters. “Maar we willen ook andere vervoersmiddelen uitproberen, zoals bijvoorbeeld een riksja om minder mobiele mensen naar verschillende activiteiten te brengen.”

Vrijwilligerswerking
Ouderen hebben vaak kennis en ervaring die vrijwilligerswerkingen goed van pas komen. Bovendien is het een goede manier om sociaal contact te hebben. “Leesjuf zijn voor een klasje, als Buddy een leerling begeleiden, iemand gezelschap houden, een handje toesteken in het sociaal restaurant… Je kan op zoveel manieren aan vrijwilligerswerk doen”, zegt Irma De Wolf. “Maar het is niet altijd gemakkelijk om dat aanbod te leren kennen, of te weten waar je het best kan aankloppen. Daarom willen we via het vrijwilligersloket de drempel verlagen zodat kandidaat-vrijwilligers en organisaties elkaar snel vinden.”

Naast het vrijwilligersloket willen de kandidaten ook graag een seniorenloket. “Alle informatie, van zorg en welzijn tot aangepast wonen of sport en cultuur, moet gemakkelijk toegankelijk zijn, ook op een niet-digitale manier”, zegt Carina Govaerts. “Dat loket, met een contactpersoon, kan dienen als een soort wegwijzer, die mensen naar de juiste instantie doorverwijst en de nodige informatie meegeeft. Het seniorenloket kan een vaste plek krijgen in het stadskantoor, maar ook als mobiel loket de wijken, de lokale dienstencentra en de buurtcentra bezoeken.”