"Veel van de uitdagingen hebben te maken met de groei van de stad, die uiteraard goed is en welvaart voor iedereen met zich meebrengt."
Afgelopen zaterdag zakten honderden Leuvenaars af naar Alma 3, om hun gedacht en hun ideeën over Leuven te vertellen aan kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani. “Ik heb ontzettend veel goede ideeën gehoord, de Leuvenaars willen graag constructief aan hun stad meewerken”, zegt een tevreden Ridouani.

Eind november organiseerde Ridouani al een eerste Expertencongres. “Daar waren 130 experten en mensen met ervaring om mee na te denken  over de uitdagingen waar de stad voor staat. Op onze Toekomstdag gingen we daar met nog eens 180 deelnemers dieper op in om ons programma te onderbouwen met concrete voorstellen”, zegt Ridouani.

Ridouani trapte de voormiddag af met een vooruitblik op de toekomst van de stad en de uitdagingen die voor ons liggen. Hij benadrukte dat we moeten leren uit het verleden, de goede dingen versterken en de zaken die beter kunnen aanpakken. "Veel van de uitdagingen hebben te maken met de groei van de stad, die uiteraard goed is en welvaart voor iedereen met zich meebrengt", zei Ridouani. "Maar die groei veroorzaakt ook druk op de mobiliteit, op betaalbaar wonen en op voorzieningen. Ik ben er van overtuigd dat die uitdagingen ook kansen zijn, om de juiste keuzes te maken, zodat Leuven verder kan uitgroeien tot één van de meest sociale, groene en welvarende steden van Europa. Wij willen die keuzes maken, samen met alle Leuvenaars die zich betrokken voelen."  

"Deze dag, met zoveel mensen uit diverse hoeken, staat voor mij symbool voor de stad die we voor ogen hebben", ging Ridouani verder. "Dat we de grootste uitdagingen samen aanpakken en bovenal: dat we kiezen voor verbinden boven verdelen. Wij willen er alles aan doen om een stad te zijn voor iedereen. Een stad waar je toekomst telt, niet je afkomst."  

De aanwezigen bogen zich in de voormiddag over 16 thema’s, zoals mobiliteit, huisvesting, groene energie, armoedebestrijding en vrijetijd. “Uit die gesprekken en discussies kwamen straffe vernieuwende ideeën over leven in Leuven. Die nemen we zeker op in ons programma", zegt Ridouani.

's Namiddags kwamen er een honderdtal Leuvenaars langs om hun gedacht te zeggen over de stad. “De Stadsmonitor toonde recent nog aan dat 90 procent van de Leuvenaars hier graag woont. Maar dat betekent niet dat het niet beter kan”, zegt Ridouani. “Ik heb veel mensen gesproken die goede ideeën voor hun buurt en voor de stad hebben.”  

Ook online op www.zeghetmo.be kan de Leuvenaar zijn gedacht kwijt. “En op onze Mee Met Mo-wandelingen, onze tochten door een specifieke Leuvense buurt of rond een bepaald thema, komen steeds meer Leuvenaars zich informeren en hun vragen stellen.”


“Ik geloof in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt. Ik zie elke keer opnieuw dat dat werkt. We moeten elk talent dat onze stad rijk is benutten, om samen tot slimme oplossingen te komen”, besluit Ridouani.