• by:
  • January 18th, 2024
  • Category:
Vernieuwing Vaartkomoevers gaat van start

Het unieke karakter van de Vaartkom verweven we met meer groen en waterbeleving.

De omgeving zal een metamorfose ondergaan. Het unieke karakter van de Vaartkom verweven we met meer groen, ruimte voor ontmoeting en waterbeleving.

Vernieuwing Vaartkomoevers gaat van start

Vernieuwing Vaartkomoevers gaat van start
Het unieke karakter van de Vaartkom verweven we met meer groen, ruimte voor ontmoeting en waterbeleving.

Nu de voorbereidende werken achter de rug zijn, starten de echte werkzaamheden. Die werken verlopen in verschillende fases en zullen in totaal zo’n 14 maanden duren, tot eind maart 2025. De eerste werken gebeuren op het Victor Broosplein. Daar zal de houten tribune, die er stond als tijdelijke constructie, plaats maken voor een werfzone.

“De omgeving zal een metamorfose ondergaan,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Het unieke karakter van de Vaartkom verweven we met meer groen, ruimte voor ontmoeting en waterbeleving. Er komen wandelpontons over de Vaart en een natuurlijke watertuin. De noordoever wordt autoluw en we vergroenen het Victor Broosplein. Het wordt een prachtige publieke omgeving die de nieuwe woonwijk verdient.”

De werken gebeuren in verschillende fases. De buurtbewoners ontvangen bij aanvang van elke fase gerichte informatie. “We starten eerst op het Victor Broosplein langs het water. Het standbeeld van De Kanaalgravers wordt opgebroken en krijgt na de werken een andere plek aan de Vaartkom. De houten tribune op het plein nemen we vandaag weg. Zo komt er plaats voor de werfinrichting die gedurende de ganse werken dienst zal doen”, licht Dirk Vansina, schepen van openbare werken, toe. “Eind januari starten dan de werken op de Vaart zelf: we verplaatsen onder meer de aanlegsteigers voor de boten. Zo wordt het mogelijk om het aantal boten te behouden dat kan aanmeren. Aan de zuidoever wordt een wandeldek op het water aangelegd dat wandelaars van de drukke straat scheidt."

De hinder voor de buurt blijft voorlopig beperkt. Vanaf maandag 29 januari tot en met donderdag 27 maart wordt er gewerkt op het water vanaf de zuidoever. Autoverkeer zal de mobiele werfzone beurtelings kunnen passeren.

Vanaf begin maart wordt er ook gewerkt op de noordoever. Daar komen een wandelpromenade langs het water en groenzones met banken en straatmeubilair. Ook zal er gewerkt worden aan de Havenkant waar de stad de rijbaan en de voet- en fietspaden vernieuwt.