• by:
  • February 28th, 2020
  • Category:
Stad Leuven plant zeshonderdste boom van het plantseizoen

Meer bomen in de stad, dat is een van de ambities van stad Leuven. ‘Voor een aangename, groene en gezonde stad hebben we veel bomen nodig”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera.

Voor een aangename, groene en gezonde stad hebben we veel bomen nodig

Stad Leuven plant zeshonderdste boom van het plantseizoen

Meer bomen in de stad, dat is een van de ambities van stad Leuven. ‘Voor een aangename, groene en gezonde stad hebben we veel bomen nodig”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. De groendienst plantte dit seizoen al honderden bomen. Vandaag is de zeshonderdste aan de beurt in Leming. Schepen Wadera stak een handje toe.

Aan Leming plant de groendienst 78 nieuwe bomen nadat er verleden jaar 74 kerspruimen verdwenen omdat ze in slechte staat waren. “Samen met de buurt kozen we voor een assortiment van  inheemse bomen die mooi in het landschap passen. Om het zicht op de Lemingvallei voor de bewoners te behouden, stelden de landschapsarchitecten van de stad clusters van bomen samen’, zegt schepen Wadera. “Ik dank de buren om zo actief mee te denken over de optimale invulling, we zijn gekomen tot een mooi compromis waar iedereen achter staat”.

Op verschillende plaatsen in de stad kwamen er tien of meer bomen ineens bij. Het Sluispark, het Noormannenpark, de Paternostersstraat, de Meikeverstraat, het Alfons Smetsplein en verschillende plaatsen op de ring kregen heel wat nieuwe bomen. Sommige bomen komen er ter vervanging van zieke bomen, andere zijn extra groen in de stad.

Op vele andere plaatsen kwamen er één of meerdere bomen bij. De stad kiest heel bewust voor bomen die generaties kunnen overleven en die een grote kruin ontwikkelen. “We zien dat door de toenemende droogte bomen sneller verzwakken. Voor de bomen van de toekomst kiest de groendienst bewust voor soorten die minder water nodig hebben”, verduidelijkt schepen Wadera.

De vergroening zet zich verder. Ook bij wegenwerken bekijkt de stad altijd of en waar ze bomen kan beschermen en zoekt ze naar plaatsen om bomen bij te planten. Zo zijn er bij de wegenwerken aan de Mechelsevest of aan de Prelatenstraat recent nog extra bomen gekomen.