• by:
  • June 13th, 2023
  • Category: welzijn en zorg
Stad Leuven neemt 159 kinderopvangplaatsen over van vzw Kinderdagverblijven Leuven

Vzw Kinderdagverblijven baat al 50 jaar vier kinderdagverblijven uit, met in totaal 159 opvangplaatsen. De vzw stelde de vraag om haar kinderopvangplaatsen over te nemen. De stad Leuven besliste de 159 kinderopvangplaatsen over te nemen en ze onder de vleugels van haar stedelijke welzijnsvereniging Zorg Leuven te plaatsen. Zo zorgt de stad ervoor dat deze opvangplaatsen niet uit Leuven verdwijnen.

Door deze 159 plaatsen als stad over te nemen, willen we garanderen dat deze plaatsen behouden blijven binnen Leuven en aan betaalbare prijzen, ook op de langere termijn.

Stad Leuven neemt 159 kinderopvangplaatsen over van vzw Kinderdagverblijven Leuven

Stad Leuven neemt 159 kinderopvangplaatsen over van vzw Kinderdagverblijven Leuven
Vzw Kinderdagverblijven baat al 50 jaar vier kinderdagverblijven uit, met in totaal 159 opvangplaatsen. De vzw stelde de vraag om haar kinderopvangplaatsen over te nemen. De stad Leuven besliste de 159 kinderopvangplaatsen over te nemen en ze onder de vleugels van haar stedelijke welzijnsvereniging Zorg Leuven te plaatsen. Zo zorgt de stad ervoor dat deze opvangplaatsen niet uit Leuven verdwijnen.

Vzw Kinderdagverblijven heeft vier kinderdagverblijven met in totaal 159 kindplaatsen. Het gaat om ‘t Prutske (32 plaatsen) in het centrum, Het Kapoentje (49 plaatsen) in Wilsele, Het Klavertje (42 plaatsen) in Kessel-Lo en De Bijtjes (36 plaatsen) in Herent. 

“De vzw Kinderdagverblijven stond op een keerpunt”, legt Jean-Pierre Rooman van vzw Kinderdagverblijven Leuven uit. “Enerzijds gaan de bestuursleden van de vzw stilaan met pensioen en zou in de komende jaren een nieuwe generatie aangesteld moeten worden. Anderzijds groeien de noden op vlak van onderwijs, waardoor de scholen van het GO! de gebouwen waarin de kinderopvang nu huist op termijn opnieuw zelf in gebruik nemen. Een verhuis van meerdere crèches is voor de vzw te zwaar.”

Daarom vroeg de vzw aan Zorg Leuven om haar 159 plaatsen over te nemen, om zo de kwaliteit en de continuïteit van deze kinderopvangplaatsen te bewaren. Zorg Leuven vroeg aan Stad Leuven goedkeuring voor deze uitbreiding van ​ haar aanbod kinderopvang. De stad ging akkoord, om op die manier te te zorgen dat deze 159 kinderopvangplaatsen niet uit Leuven verdwijnen.

“Door deze 159 plaatsen als stad over te nemen, willen we garanderen dat deze plaatsen behouden blijven binnen Leuven en aan betaalbare prijzen, ook op de langere termijn”, legt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden uit. De stad brengt de kinderopvangplaatsen onder bij de publieke welzijnsvereniging Zorg Leuven en voorziet in het nodige budget om de plaatsen uit te baten. “Op die manier kunnen we zelf keuzes maken over de betaalbaarheid en de kwaliteit van de kinderopvang”, zegt schepen Bieke Verlinden. “Door deze plaatsen over te nemen, zijn we zeker dat ze in Leuven blijven, garanderen we de kwaliteit en continuïteit én hebben we de mogelijkheid om het aanbod goed te spreiden over Leuven, ook over wijken waar op dit moment minder kinderopvang beschikbaar is”, gaat schepen Verlinden verder.

De gebouwen waarin de kinderopvang nu huist, zijn eigendom van de GO!-scholen. Op termijn willen de scholen de gebouwen opnieuw in gebruik nemen voor onderwijsactiviteiten. Stad Leuven kreeg van het GO! de garantie dat ze de locaties voor de komende vijf jaar mag blijven gebruiken, en zal ondertussen kwaliteitsvolle eigen locaties realiseren. “Die tijd zal gebruikt worden om de overname grondig voor te bereiden. We gaan met de kinderopvang binnen Zorg Leuven op termijn naar meerdere kleinere vestigingen zodat het totale aanbod gespreid wordt over de verschillende buurten van Leuven”, legt schepen Bieke Verlinden uit. Daarbij zal de centrale ondersteuning een troef zijn in de dagelijkse werking van de kinderdagverblijven.

“Deze oplossing garandeert een veilige toekomst voor onze kinderopvang én voor ons personeel dat ook, met alle nodige omkadering, zal worden overgenomen door Zorg Leuven ”, besluit Jean-Pierre Rooman van vzw Kinderdagverblijven. 

De overname zal, na goedkeuring door de gemeenteraad op 26 juni, doorgevoerd worden in de loop van 2024 en de integratie van de werking zal in 2025 worden afgerond. “Voor de kindjes die nu in de kinderopvang zitten, verandert er dus voorlopig nog niets. De overname wordt grondig voorbereid om alles zorgeloos te laten verlopen”, besluit schepen Bieke Verlinden.