• by:
  • December 7th, 2023
  • Category:
Stad Leuven lanceert nieuwe versie van ‘Got Your Back’-spel tegen discriminatie

Het spel ‘Got Your Back: Toekijken of reageren, zwijgen of spreken?’ leert je hoe je omgaat met racisme.

Sinds de lancering kregen we al vele enthousiaste reacties van Leuvenaars die het spel speelden. In alle Leuvense scholen is het spel ook al in meerdere klassen gespeeld, en heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten toonden interesse om ermee aan de slag te gaan.

Stad Leuven lanceert nieuwe versie van ‘Got Your Back’-spel tegen discriminatie

Stad Leuven lanceert nieuwe versie van ‘Got Your Back’-spel tegen discriminatie
Wanneer en vooral hoe kom je tussen als je getuige bent van discriminatie? Het spel ‘Got Your Back: Toekijken of reageren, zwijgen of spreken?’ biedt een antwoord op die vraag. Het laat deelnemers spelenderwijs ervaren hoe discriminatie voelt en hoe je gepast reageert als omstander. De stad lanceert het vernieuwde spel op 10 december. Op die dag roept Leuven ​ zich uit tot Mensenrechtenstad, en zal het spel ook voor het eerst gespeeld worden.

“In Leuven willen we een stad waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, zich welkom en gerespecteerd voelt”, zegt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. “We erkennen dat discriminatie en vooroordelen in vele vormen voorkomen. We spannen ons actief in tegen structurele discriminatie en zetten in op het bevorderen van diversiteit en inclusie.”

“Wie getuige is van racistisch gedrag of andere vormen van discriminatie weet vaak niet hoe daarop gepast te reageren. Het blijft dan achteraf knagen, ik had iets moeten zeggen of doen. Maar hoe? Met dit spel verken je in groep hoe je kan reageren en wat dat dan met jou en het mikpunt doet. Sinds de lancering kregen we al vele enthousiaste reacties van Leuvenaars die het spel speelden. In alle Leuvense scholen is het spel ook al in meerdere klassen gespeeld, en heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten toonden interesse om ermee aan de slag te gaan”, vult schepen van diversiteit Lalynn Wadera, aan.

Een eerste versie van het ‘Got Your Back’-spel werd gelanceerd op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, en had toen vooral aandacht voor discriminatie op basis van huidskleur en afkomst. Met de vernieuwde versie wil de stad de blik richten op bijkomende discriminatiegronden, waaronder seksuele oriëntatie, genderidentiteit, seksuele intimidatie en leven met een beperking. ​

Leuven Mensenrechtenstad
​Het vernieuwde ‘Got Your Back’-spel gaat in première op 10 december, de dag dat Leuven zich officieel uitroept tot Mensenrechtenstad. Iedereen is welkom om mee te spelen tussen 13 en 15 uur in OPEK maar inschrijven is verplicht. Let op, plaatsen zijn beperkt!

“Elke mens heeft basisrechten die onvoorwaardelijk zijn. We maken die boodschap duidelijk door ons uit te roepen als Mensenrechtenstad. We sluiten ons daarmee aan bij de andere mensenrechtensteden ter wereld, waar het volledige beleid stoelt op één basisstelling: mensenrechten vertrekken niet van een ‘voor wat hoort wat’-mentaliteit maar zijn fundamenteel onaantastbaar”, aldus schepen Corneillie.