• by:
  • May 5th, 2023
  • Category:
Nieuwe opslagruimte voor groeiende collecties van M Leuven

Stad Leuven heeft beslist de garage aan Hanengang 8 aan te kopen. Hierdoor krijgt M Leuven, dat grenst aan deze site, binnenkort ongeveer 880 m² extra opslagruimte voor de collecties. Goed nieuws, want het museum heeft al lang nood aan een uitgebreidere depotruimte.

De nieuwe opslagruimte zal bijdragen aan de groei van de collectie en de toegankelijkheid ervan voor de toekomstige generaties.

Nieuwe opslagruimte voor groeiende collecties van M Leuven

Nieuwe opslagruimte voor groeiende collecties van M Leuven
Stad Leuven heeft beslist de garage aan Hanengang 8 aan te kopen. Hierdoor krijgt M Leuven, dat grenst aan deze site, binnenkort ongeveer 880 m² extra opslagruimte voor de collecties. Goed nieuws, want het museum heeft al lang nood aan een uitgebreidere depotruimte.

Nieuw kunstdepot
“M Leuven heeft sinds de opening in 2009 een stevige reputatie opgebouwd”, vertelt schepen van cultuur Bert Cornillie. “Maar helaas kampt het museum al enkele jaren met een tekort aan opslagruimte. Daarom gaven we AG Stadsontwikkeling Leuven de opdracht om onderhandelingen op te starten om de garage naast de site te verwerven. Met succes, want er is een akkoord gesloten. Stad Leuven en M Leuven kunnen nu het nodige studiewerk verrichten en de noodzakelijke voorbereidingen treffen om de garage om te bouwen tot een volwaardig kunstdepot”.

Collectie in ontwikkeling
Het plaatsgebrek bij M Leuven heeft verschillende oorzaken. “Al van bij het begin volstond de depotruimte van het museum eigenlijk niet”, legt Peter Bary, directeur van M Leuven, uit. “Er was geen ruimte voor de uitbreiding van de collectie, terwijl die voortdurend in ontwikkeling is. De collectie hedendaagse kunst breidt de laatste jaren fors uit dankzij de samenwerkingen met Cera en de Vlaamse Gemeenschap, en inspanningen van de stad Leuven om tijdens de coronaperiode kunstenaars te ondersteunen. Daarnaast wordt ook de stedelijke collectie oude kunst voortdurend aangevuld met verwervingen.”

Een geschikt kunstdepot
Bovendien komt maar een beperkt aantal ruimtes in aanmerking als kunstdepot. “Er vielen enkele externe opslagruimtes weg en andere depots in het beheer van de stad liggen verder van het museum”, legt schepen Bert Cornillie uit. “Kunstwerken kun je daarnaast niet gelijk waar bewaren: het is belangrijk dat dit in de best mogelijke klimaatomstandigheden gebeurt. Tot slot wordt in het depot niet enkel 'opgeslagen', er is ook werkruimte nodig voor collectieregistratoren, onderzoekers en restauratoren.”

Energie-opportuniteiten
​De uitbreiding met Hanengang 8 biedt naast de extra stockageruimte nog andere opportuniteiten. Zo kan de restwarmte uit de warmtekrachtkoppeling en de koelgroep van de garage aan het museum gekoppeld worden. Bovendien kunnen bijkomende zonnepanelen op de daken het museum helpen om op termijn nog meer zelfvoorzienend te zijn op het vlak van elektriciteit. ​

“M Leuven is een belangrijke culturele instelling in deze stad. De nieuwe opslagruimte zal bijdragen aan de groei van de collectie en de toegankelijkheid ervan voor de toekomstige generaties”, besluit Cornillie.