• by:
  • June 30th, 2023
  • Category:
Nieuwe muurschildering in Justus Lipsiusstraat maakt publieke ruimte diverser

In 2021 riep het stadsbestuur Leuvenaars op ideeën in te dienen om de publieke ruimte diverser in te richten. Samen met een jury selecteerde de stad Leuven vijf ideeën, waaronder het ontwerp voor een grote muurschildering van kunstenares Charlotte Deneef met de titel ‘We Are Golden’. Vandaag, niet toevallig op de Onafhankelijkheidsdag van Congo, huldigde de stad Leuven de nieuwe muurschildering in de Justus Lipsiusstraat in, samen met de kunstenares en uitvoerende artiesten.

Stad Leuven vindt het immers belangrijk dat iedereen meetelt en zich thuis kan voelen in de stad en dat we erkennen dat Leuven geen eiland is maar verbonden is met de hele wereld.

Leuven sensibiliseert over huur- en antidiscriminatiewetgeving

Nieuwe muurschildering in Justus Lipsiusstraat maakt publieke ruimte diverser
In 2021 riep het stadsbestuur Leuvenaars op ideeën in te dienen om de publieke ruimte diverser in te richten. Samen met een jury selecteerde de stad Leuven vijf ideeën, waaronder het ontwerp voor een grote muurschildering van kunstenares Charlotte Deneef met de titel ‘We Are Golden’. Vandaag, niet toevallig op de Onafhankelijkheidsdag van Congo, huldigde de stad Leuven de nieuwe muurschildering in de Justus Lipsiusstraat in, samen met de kunstenares en uitvoerende artiesten.

Kunstenares Charlotte Deneef legt uit: “Het kunstwerk ‘We Are Golden’ staat symbool voor individuele expressie en de vrijheid om te zijn wie je bent. Het viert de diversiteit van elk individu en nodigt uit tot het omarmen en vieren van ieders identiteit. Met de titel ‘We Are Golden’ wil ik de boodschap meegeven dat iedere persoon waardevol is. Het woord "we" creëert gevoelens van inclusiviteit en gelijkwaardigheid, waarbij elke toeschouwer – ongeacht de eigen afkomst – aangesproken en gewaardeerd wordt.

De gouden elementen benadrukken de waarde van het individu en accentueren de waardigheid, schoonheid en innerlijke kracht. De open lucht symboliseert een bevrijde geest, ons vermogen om onafhankelijk te denken en te handelen.

Het kunstwerk moedigt een samenleving aan waarin diversiteit wordt gevierd en waarin elk individu de kans krijgt om zijn of haar potentieel te verwezenlijken. Het verspreidt de boodschap dat iedereen waardevol is en nodigt uit om samen, op gelijke voet, een diverse en welvarende toekomst uit te schrijven.”

Voor het plaatsen van de muurschildering deed Charlotte een beroep op artiesten ERES_125 en Karim Fariss.

Schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie en schepen van diversiteit Lalynn Wadera: “We zijn heel tevreden met de verwezenlijking van de muurschildering. Die is het resultaat van een heel traject dat Charlotte met onze steun afgelegd heeft. In 2019 startten we met een project om na te denken over dekolonisatie in verschillende sectoren. Eén van de meer concrete acties was onze oproep in 2021 voor ideeën in de publieke ruimte. Hoe kunnen we straten, pleinen, parken inrichten zodat ze een weerspiegeling zijn van de diverse samenleving vandaag? Hoe kunnen we even stilstaan bij de koloniale geschiedenis of de huidige globale samenleving? Stad Leuven vindt het immers belangrijk dat iedereen meetelt en zich thuis kan voelen in de stad en dat we erkennen dat Leuven geen eiland is maar verbonden is met de hele wereld.”

De muurschildering past dus binnen het grotere plan om de publieke ruimte inclusiever en evenwichtiger in te vullen en diversiteit beter te verbeelden. Andere gekozen acties zijn nog in ontwikkeling: geleide en podcastwandelingen over de herinneringen aan de koloniale periode in onze stad, een nieuw monument voor verzetshelden uit de koloniale periode, een reeks van meerstemmige lezingen en dialoogmomenten.

Je kan het kunstwerk vanaf vandaag bezichtigen op de zijgevel van het huis met adres Justus Lipsiusstraat 1. Het is het best zichtbaar in het begin van de straat en vanop het Justus Lipsiusplein. De stad werkt samen met de partners verder aan de andere gekozen ideeën; die zullen de komende jaren zichtbaar worden.