• by:
  • December 18th, 2023
  • Category:
Nieuw speellandschap, voedselbos en een blindengeleidepad in Heuvelhofpark

De werken starten in het najaar van 2024 en eindigen vermoedelijk in het najaar van 2025.

De vijver wordt in zijn oude glorie hersteld, met waterval en fontein.

Nieuw speellandschap, voedselbos en een blindengeleidepad in Heuvelhofpark

Nieuw speellandschap, voedselbos en een blindengeleidepad in Heuvelhofpark
Nieuw speellandschap, voedselbos en een blindengeleidepad in Heuvelhofpark

Het Heuvelhofpark ontstond in de 19e eeuw als een private tuin van een klein kasteeltje. In 1937 kocht de toenmalige gemeente Kessel-Lo het domein en stelde het park open voor iedereen. Ondertussen zijn het park en de infrastructuur aan vernieuwing toe. Omdat de stad de mening van omwonenden en gebruikers belangrijk vindt organiseerde ze een bevraging. “Daaruit is gebleken dat Leuvenaars graag naar het park komen om er te wandelen, te joggen, een spel te spelen of te picknicken. De bezoekers van het park vinden het natuurlijke karakter een enorme troef”, weten schepen van openbare werken Dirk Vansina en schepen van openbaar groen Lalynn Wadera.

Ruimte voor sport en ontspanning voor iedereen
“Dit prachtige park willen we in de eerste plaats toegankelijker én eigentijdser maken”, legt schepen Vansina uit. “Op aangeven van de buurt vernieuwen we de wandelpaden en verlichting, komt er een pad met blindengeleiding van het kasteel tot aan de bushalte en ook verschillende nieuwe comfortabele zitbanken. We investeren in een nieuwe speeltuin en een deel van de vijver richten we in als strandje zodat kinderen er in het water kunnen spelen.” ​

Aanpalend aan de Finse piste, die verlichting krijgt, komt er een wandelpad zodat wandelaars het hele park rond kunnen wandelen. Sporters kunnen na de renovatie ook terecht in een buitenfitness. De beweegbank krijgt een nieuwe plek vlak bij het woonzorgcentrum. Het park breidt ook een beetje uit: het verharde pleintje aan de Borstelsstraat wordt onthard zodat het deel zal uitmaken van het park.

Meer oog voor waterbeheer en biodiversiteit ​
​Een ander belangrijk accent in het ontwerp is de aanpassing van het park aan de klimaatverandering. “Wanneer het hevig regent, kampt het park vandaag met wateroverlast. Met de heraanleg zullen we ervoor zorgen dat er meer hemelwater ter plaatse in de bodem kan dringen. Dat doen we door wadi’s aan te leggen, ondiepe greppels die regenwater opvangen, zodat het vertraagd insijpelt”, zegt schepen Vansina. ​

De vijver wordt in zijn oude glorie hersteld, met waterval en fontein. De vijverranden worden ecologisch ingericht met oeverplanten. De stad wil daarnaast de levensduur van de bomen in het park verlengen. “In het park staan prachtige grote bomen, waarvan er enkele heel uniek zijn. Die moeten alle overlevingskansen krijgen”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. Daarom zullen rond de bomen kleine houten hekjes komen om voetgangers van de wortelzones weg te houden. Als de aarde rond de bomen dichtslibt, krijgen de wortels onvoldoende water.

“En het park zal ook meer bijen, insecten en kleine dieren aantrekken. Er komen veel struiken bij en enkele bloemenweides. En de kers op de taart is het voedselbos waar Leuvenaars fruit kunnen komen plukken. Om het park terug zuurstof te geven zullen ook enkele zieke bomen verdwijnen. Daarvoor zoeken we waardige vervangers die beter groeien in een stedelijke context”, besluit schepen Wadera. ​

Timing ​
​Vorige zaterdag konden buurtwoners het ontwerp komen bekijken en vragen stellen. ​ Alle geïnteresseerden kunnen de infopanelen met meer uitleg over de geplande werken en de ontwerptekeningen nog tot donderdag 21 december komen bezichtigen in lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke, dit tussen 9 en 17 uur.

In het najaar van 2024 zullen de werken starten. Deze duren vermoedelijk tot het najaar van 2025. Bij het ontwerp voor de heraanleg is rekening gehouden met de Kesselse Feesten, die de stad wil blijven ondersteunen. ​ Samen met de organisatoren zullen verdere praktische afspraken gemaakt worden.