• by:
  • January 11th, 2024
  • Category:
Nieuw aanmeldsysteem voor basisonderwijs regio Leuven

Ouders kunnen online aanmelden en voorkeurscholen opgeven. De procedure is ook vereenvoudigd.

Het nieuwe systeem is gemakkelijk voor de ouders, en tegelijk zorgen we ervoor dat elk kind een gelijke kans heeft op een stoel in de voorkeurschool.

Nieuw aanmeldsysteem voor basisonderwijs regio Leuven

Nieuw aanmeldsysteem voor basisonderwijs regio Leuven
Tussen 27 februari en 19 maart kunnen ouders die hun kind willen inschrijven in een kleuter- of lagere school in Leuven, Bierbeek, Oud-Heverlee of Herent zich online aanmelden en voorkeurscholen opgeven.

Nadien verdeelt een computersysteem de kinderen op basis van hun keuze. De aanmelding zal dit schooljaar voor de eerste keer via het aanmeldingssysteem van de Vlaamse overheid verlopen. Ook is de procedure vereenvoudigd.

Van 27 februari ​ tot 19 maart kunnen ouders hun kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan (geboortejaar 2022) of kinderen die van school willen veranderen online aanmelden. Binnen de aanmeldingsperiode maakt het niet uit wanneer je inschrijft. Dat hoeft dus niet per se op de eerste dag. “Ouders kunnen hun kinderen eenvoudig aanmelden voor hun voorkeurschool. Kamperen voor de schoolpoort is niet nodig. Het aanmeldsysteem verdeelt zoals voorgaande jaren de beschikbare plaatsen over de kinderen, rekening houdend met hun voorkeur en de afstand tot de school”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Dat is gemakkelijk voor de ouders, en tegelijk zorgen we ervoor dat elk kind een gelijke kans heeft op een stoel in de voorkeurschool.” ​

Nieuw systeem
Vanaf dit schooljaar werkt de stad met het aanmeldsysteem van de Vlaamse overheid. De aanmeldingen moeten via een nieuwe website gebeuren: www.naarschoolinregioleuven.be. “Het aanmeldsysteem van de Vlaamse overheid blijkt in andere regio’s goed te werken, is gebruiksvriendelijker en het is mooi meegenomen dat dit gratis is voor de stad. De onderwijspartners hebben ook gekozen voor een eenvoudiger verdelingssysteem waarbij op de eerste plaats rekening gehouden wordt met de schoolvoorkeur en op de tweede plaats met de afstand tot de school. Ook is er nu maar één aanmeldperiode voor alle kinderen. Broers en zussen van leerlingen op school en kinderen van personeel krijgen nog altijd voorrang maar ze melden aan in dezelfde periode als alle andere kinderen”, zegt Mia Douterlungne, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform (LOP) voor het basisonderwijs. ​ ​
​​
​Midden januari valt bij alle Leuvense ouders van instappertjes de infobrochure in de brievenbus. De kijkdagen in de scholen vinden plaats op woensdag 31 januari van 9 tot 12 uur en op donderdag 22 februari van 14 tot 17.30 uur.
​​
Na de aanmeldperiode 
​Op 19 april worden de ouders op de hoogte gebracht van de schoolkeuze. Van 22 april ​ om 9 uur tot en met 13 mei om 17 uur kunnen zij hun kind in die school inschrijven. De scholen zullen hierover met hen verder communiceren. “Ouders die niet vooraf aangemeld hebben of ouders die tijdens de aanmeldperiode geen plaats voor hun kind hebben gevonden, kunnen vanaf 23 mei hun kinderen inschrijven in de scholen die nog open plaatsen hebben”, besluit schepen Wadera.