• by:
  • June 29th, 2023
  • Category:
Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030 in een stroomversnelling met zoektocht naar Droomteam van 30

Het traject naar Leuven Europese Culturele Hoofdstad heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met een succesvol tweede grote ontmoetingsmoment. Het event bracht niet alleen het Leuvense culturele veld samen, maar ook vertegenwoordigers uit andere sectoren en de regio Oost-Brabant.

De ambitie om Europese Culturele Hoofdstad te worden in 2030 daagt ons ook uit om ons te bevragen en beter te worden waar nodig.

Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030 in een stroomversnelling met zoektocht naar Droomteam van 30

Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030 in een stroomversnelling met zoektocht naar Droomteam van 30
Het traject naar Leuven Europese Culturele Hoofdstad heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met een succesvol tweede grote ontmoetingsmoment. Het event bracht niet alleen het Leuvense culturele veld samen, maar ook vertegenwoordigers uit andere sectoren en de regio Oost-Brabant.

Het enthousiasme groeit en de weg naar een gedeelde toekomst vol radicale verbindingen krijgt vorm. Om de kandidatuur van Leuven te versterken, werd een oproep gelanceerd voor een Droomteam 2030.  

“Doe je mee om samen met ons een parcours aan te vatten en de weg naar culturele hoofdstad te gebruiken om een gedeelde toekomst te scheppen, door radicaal nieuwe verbindingen aan te gaan, en zo een betere wereld vorm te geven?”

Dat was de uitnodiging die de drie intendanten van Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030 - Sarah Bekambo, Lore Baeyens en Stijn Devillé - lanceerden op 17 februari tijdens een eerste netwerkmoment met de Leuvense culturele sector. Meer dan 180 geïnteresseerden uit kunsten, erfgoed, verenigingsleven en beleid, lieten zich toen inspireren door hun verhaal. De voorbije maanden vonden verschillende ontmoetingen plaats met netwerken, organisaties en sectoren uit het Leuvense maar ook uit de regio Oost-Brabant. Daaruit kwam heel wat waardevolle input. 

Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030 brengt een diversiteit van mensen en organisaties samen  ​
​Het tweede grote ontmoetingsmoment dat gisteren plaatsvond bracht meer dan 200 mensen samen op het plein voor OPEK. ​ Niet alleen de cultuursector tekende present, maar ook de netwerken Leuven 2030, Samen Onderwijs Maken (SOM), Leuven Mindgate en tal van andere spelers uit diverse sectoren. Daarnaast sloten een heel aantal changemakers uit de ruimere regio Oost-Brabant zich aan. Enthousiast verklaarden ze in te gaan op de uitnodiging van de intendanten om samen te werken. Ontmoetingsmomenten zijn essentieel om uit onze bubbels los te breken en met elkaar in verbinding te gaan. ​ 

Ook de KU Leuven gaf aan mee haar schouders te willen zetten onder het traject van Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030. Rector Luc Sels: "Als platform voor debat, dialoog en kennisuitwisseling willen we als universiteit meer dan ooit radicale nieuwe verbindingen maken met de bredere samenleving en andere actoren. Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030 is een unieke hefboom om als universiteit onze maatschappelijke rol ten volle op te nemen en binnen een brede coalitie samen te werken rond de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. In 2025 vieren we de 600ste verjaardag van KU Leuven. De keuzes die we daarbij maken moeten duurzaam bijdragen aan de ambitie om Leuven culturele hoofdstad te maken in 2030."

Bert Cornillie, schepen van cultuur, benadrukt dan weer de rol van cultuur en verbeelding bij het vormgeven van een nieuw toekomstperspectief: "Als motor van verbeelding biedt cultuurbeleving ons verschillende perspectieven en mogelijke werelden, wat reflectie en verwondering stimuleert, en bijdraagt aan een hoopvol toekomstbeeld. Zo leggen we een basis voor maatschappelijke verandering in tijden van vertwijfeling en overprikkeling. In Leuven rusten we niet op onze lauweren: de ambitie om Europese Culturele Hoofdstad te worden in 2030 daagt ons ook uit om ons te bevragen en beter te worden waar nodig." ​ 

Intendanten lanceren oproep voor het Droomteam 2030
Het team van intendanten riep gisteren op tot actie en vroeg de aanwezigen 30 inspirerende bruggenbouwers te nomineren voor het Droomteam 2030, dat de kandidatuur van Leuven verder moet versterken. De intendanten zijn op zoek naar 30 mensen die mee de toekomst durven dromen en deze dromen ook mee willen vormgeven en verwezenlijken. Het droomteam bestaat uit individuen met een hart voor Leuven en Oost-Brabant die komen uit verschillende domeinen of achtergronden, wat ook hun leeftijd, gender, afkomst of woonplaats is. Niet alleen Leuvenaars, maar ook enthousiaste ambassadeurs uit de regio maken er deel van uit. ​ 

De leden van het droomteam zijn een bron van inspiratie voor hun omgeving, willen graag dingen aanpakken en veranderen en beschikken over een creatieve, avontuurlijke en kritische geest. Ze zullen mensen enthousiasmeren en mee vorm geven aan het traject en het bidbook, de officiële kandidaatstelling van Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030, die wellicht in het najaar van 2024 moet worden ingediend. 

Nomineren kan tot en met 25 augustus via www.leuven.be/droomteam. ​