• by:
  • March 17th, 2023
  • Category:
Leuven en Bertem gaan nauwer samenwerken

Lokale besturen staan voor grote, gemeenschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit, huisvesting, klimaat, aantrekken van personeel… Leuven en Bertem gaan intenser samenwerken om die uitdagingen aan te pakken, en elkaar te versterken. De overeenkomst voor de nauwere samenwerking tussen beide partners wordt eind maart voorgelegd aan de beide gemeenteraden.

Zowel op bestuurlijk als op administratief niveau vinden we elkaar en is er enthousiasme om er een succes van te maken

Leuven en Bertem gaan nauwer samenwerken

Leuven en Bertem gaan nauwer samenwerken
Lokale besturen staan voor grote, gemeenschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit, huisvesting, klimaat, aantrekken van personeel… Leuven en Bertem gaan intenser samenwerken om die uitdagingen aan te pakken, en elkaar te versterken. De overeenkomst voor de nauwere samenwerking tussen beide partners wordt eind maart voorgelegd aan de beide gemeenteraden.

Besturen en beleidsvorming wordt alsmaar complexer, tegelijk groeien steden en gemeenten en worden ze geconfronteerd met grote uitdagingen, een economische crisis en beperkte middelen. “Door versterkt en intenser samen te werken, komen we tot betere oplossingen en kunnen we de groei zowel van Leuven als van Bertem beter opvangen”, klinkt het bij burgemeesters Mohamed Ridouani en Joël Vander Elst.

“We werken al met vele gemeenten samen, op verschillende manieren,” vult burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani aan. “Nu zullen we dat samen met Bertem nog intenser doen op een aantal vlakken waar we met beide partners een win-winsituatie zien. Zowel op bestuurlijk als op administratief niveau vinden we elkaar en is er enthousiasme om er een succes van te maken.”

“Een aantal uitdagingen stoppen niet aan de gemeentegrenzen, denk maar aan mobiliteit of wonen”, zegt burgemeester van Bertem Joël Vander Elst. “Daarom is het belangrijk dat steden en gemeenten samenwerken. En dat gebeurt al veel. Onze bestaande samenwerkingen blijven ook lopen.”

Concreet zien Bertem en Leuven mogelijkheden tot versterking op een aantal domeinen. “We kunnen onze sportinfrastructuur in Bertem met Leuven delen, om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te bieden aan bijvoorbeeld sportkampen deel te nemen”, zegt burgemeester Vander Elst. Leuven ziet dan weer mogelijkheden om Bertem te ondersteunen bij grotere projecten. “Die vereisen vaak een specifieke expertise, die we als grote stad in huis hebben”, zegt burgemeester Ridouani. “We kunnen daarvoor personeel inzetten, die met hun ervaring en knowhow grote projecten in Bertem kunnen begeleiden.”

Ook op vlak van mobiliteit, wonen, personeelsbeleid, kinderopvang, welzijn, kenniseconomie… zien Leuven en Bertem potentieel om elkaar te versterken. “De fietssnelweg tussen Bertem en Leuven is een goed voorbeeld en een grote stap vooruit om de verbinding tussen de stad en gemeente nog sneller te maken”, zegt burgemeester Vander Elst. “Bovendien grenst Bertem aan sites met een grote tewerkstelling zoals UZ Leuven en Arenberg. Dat biedt mogelijkheden op vlak van huisvesting”, zegt burgemeester Ridouani. 

“Het zijn in de eerste plaats onze inwoners die hierbij zullen winnen. En tegelijk bewaren we onze autonomie, door middel van deze samenwerkingsovereenkomst”, besluiten burgemeesters Vander Elst en Ridouani.

De samenwerkingsovereenkomst wordt eind deze maand geagendeerd op de gemeenteraden. Daarin is ook een jaarlijkse evaluatie voorzien. Binnen een coördinatieoverleg met zowel politieke als administratieve afvaardiging uit Bertem en Leuven zal structureel worden bijgestuurd en afgestemd.