• by:
  • June 13th, 2022
  • Category:
Leerlingen onthullen geschiedenis Molens Van Orshoven

Een dertigtal leerlingen van het Leuvense Sint-Pieterscollege werd dit schooljaar in het laatste trimester elke week enkele uren uit de klas gehaald om buiten de schoolmuren te leren.

Onze stad biedt heel wat troeven voor iedereen die wil leren over het verleden en hoe dat een impact heeft op ons leven vandaag. Dankzij ons vele erfgoed, zoals de Molens van Orshoven, kunnen leerlingen letterlijk getuigen zijn van dat verleden. We willen Leuven meer laten beleven als één grote, open leerplek. En onze maakleerplek is hiervoor de ideale uitvalsbasis.

Leerlingen onthullen geschiedenis Molens Van Orshoven tijdens 'draaideurproject' in maakleerplek

Leerlingen onthullen geschiedenis Molens Van Orshoven tijdens 'draaideurproject' in maakleerplek
Een dertigtal leerlingen van het Leuvense Sint-Pieterscollege werd dit schooljaar in het laatste trimester elke week enkele uren uit de klas gehaald om buiten de schoolmuren te leren.

Een dertigtal leerlingen van het Leuvense Sint-Pieterscollege werd dit schooljaar in het laatste trimester elke week enkele uren uit de klas gehaald om buiten de schoolmuren te leren. Voor het ‘draaideurproject’ werkten leerlingen van het 1e tot het 6e middelbaar, die op zoek waren naar extra uitdaging, samen aan verschillende projecten in maakleerplek. Zo verdiepten ze zich in de geschiedenis van de maakleerpleksite, de vroegere Molens Van Orshoven. Vorige vrijdag, 10 juni, onthulden ze hun werk tijdens een officieel toonmoment in maakleerplek.

“Onze stad biedt heel wat troeven voor iedereen die wil leren over het verleden en hoe dat een impact heeft op ons leven vandaag. Dankzij ons vele erfgoed, zoals de Molens van Orshoven, kunnen leerlingen letterlijk getuigen zijn van dat verleden. We willen Leuven meer laten beleven als één grote, open leerplek. En onze maakleerplek is hiervoor de ideale uitvalsbasis. Leerlingen kunnen er samen leren, maken en experimenteren. En als ik zie wat deze leerlingen vandaag voorstelden, voel ik ook meteen hoe waardevol dat kan zijn”, vertelt schepen van onderwijs, Lalynn Wadera, enthousiast.

Het draaideurproject is een initiatief van het Sint-Pieterscollege en werd georganiseerd voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging omdat ze cognitief sterk functioneren. “Over verschillende leeftijden heen werken leerlingen wekelijks gedurende twee lesuren samen aan een project. De thema's zijn erg uiteenlopend en zijn bedoeld om hen ruimte te geven om zichzelf te zijn, out of the box te denken en gemotiveerd te blijven binnen de schoolse context”, zegt Ingeborg Verheyden, docent Sint-Pieterscollege.

Een duik in het stadsarchief
Twee maanden lang verdiepten de leerlingen zich in de boeiende geschiedenis van de Molens Van Orshoven. “Ze kregen een rondleiding in het stadsarchief in functie van hun verdere archiefonderzoek. Zo konden de leerlingen zelf aan de slag om nuttige informatie, leuke wist-je-datjes en originele foto’s van de voormalige graanmolens te verzamelen”, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort. Naast de gevonden beelden in het stadsarchief, maakten ze ook eigen “archiefbeelden”. Met de hulp van experts Ward Collin en Wouter Elsen van Studio De Beer, trokken ze foto’s aan de hand van ‘Wet Plate Collodion’, een vorm van fotografie dat dateert uit de 19e eeuw.

Podcast met molenaarsdochter
Om de geschiedenis van de maakleerpleksite op een originele manier in kaart te brengen, focuste een groepje scholieren zich op het maken van een podcast met Dominique Van Doren. Dominique is de achterkleindochter van een molenaar en conservator van de Molens Van Orshoven en heeft als kind zelf nog op de site gewoond. Leuvens productiehuis De Chinezen, tevens overbuur van maakleerplek, begeleidde de jongeren in het afnemen van het interview en in het opnemen van de podcast.

Een ander groepje haalde zijn beste schrijfkunsten naar boven en bundelde alle gevonden informatie over de Molens Van Orshoven op een Wikipedia-pagina. Ze werden hierin begeleid door een copywriter, medewerkers van de Leuvense Erfgoedcel en Wikimedia België en digitaliseerden enkele historische foto’s uit het stadsarchief om het Wikipedia-artikel van beeldmateriaal te voorzien. De Wikipedia-pagina staat online.

maakleerplek als authentieke leerplek
Met het draaideurproject willen maakleerplek en stad Leuven aantonen dat de site een uitdagende en authentieke leerplek kan zijn voor (Leuvense) scholen. Om dit fysiek in beeld te brengen, staken enkele leerlingen de handen uit de mouwen en bouwden zij mee aan een houten iglo. Een iglo die klassen als uitvalsbasis kunnen gebruiken bij een bezoek aan maakleerplek of aan de Vaartkom. De educatieve iglo werd ontworpen en uitgewerkt door de leerlingen van het Sint-Pieterscollege, in samenwerking met een groep jonge architecten van b00t vzw.