• by:
  • September 17th, 2021
  • Category:
Laatste prikjes in Brabanthal gezet, vaccinatiecentrum verhuist naar Kinepolis

Deze week zijn de laatste vaccinaties in het vaccinatiecentrum in de Brabanthal gezet. In februari werd de Brabanthal door de stad en Eerstelijnszone Leuven in recordtempo ingericht als een sfeervol vaccinatiecentrum waar zeven maanden later meer dan 137.000 vaccinaties vlot gezet zijn.

Het is dankzij de vrijwilligers en medewerkers dat de vaccinaties vlot en aangenaam zijn verlopen. De vele complimenten die we mochten ontvangen beamen dat

Laatste prikjes in Brabanthal gezet, vaccinatiecentrum verhuist naar Kinepolis

Deze week zijn de laatste vaccinaties in het vaccinatiecentrum in de Brabanthal gezet. In februari werd de Brabanthal door de stad en Eerstelijnszone Leuven in recordtempo ingericht als een sfeervol vaccinatiecentrum waar zeven maanden later meer dan 137.000 vaccinaties vlot gezet zijn. Daarmee is meer dan 90 procent van de volwassen Leuvenaars gevaccineerd. “En ook bij de jongeren gaan we die richting uit. Dat zijn indrukwekkende cijfers”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Achter die cijfers gaat een ongelooflijke inzet van honderden mensen schuil, en dat is even impressionant.” Vanaf volgende week wordt er verder gevaccineerd in het nieuwe vaccinatiecentrum in Kinepolis.

Meer dan duizend vrijwilligers, medische medewerkers, stadsmedewerkers, medewerkers van Eerstelijnszone Leuven… hebben er de voorbije maanden voor gezorgd dat de vaccinatiecampagne vlekkeloos is verlopen. Donderdagavond kwamen de vrijwilligers en medewerkers voor een laatste keer samen in de Brabanthal, op een bedankingsmoment georganiseerd door de stad en Eerstelijnszone Leuven. “Het is dankzij de vrijwilligers en medewerkers dat de vaccinaties vlot en aangenaam zijn verlopen. De vele complimenten die we mochten ontvangen beamen dat”, zegt burgemeester Ridouani.

“Daarnaast hebben we sterk ingezet op duidelijke communicatie, onder meer via ons telefonisch informatiecentrum dat Leuvenaars verder helpt met alle vragen rond vaccinatie en corona. We hebben ook gericht doelgroepen aangesproken via verschillende kanalen en partners, zoals bijvoorbeeld de jongeren, om hen aan te moedigen zich te laten vaccineren. Die inspanningen wierpen duidelijk hun vruchten af.”

Nieuwe locatie in Kinepolis-gebouw
En die inspanningen gaan de komende weken verder: het vaccinatiecentrum heropent volgende week in het gebouw van Kinepolis op de Bondgenotenlaan. Door de hoge vaccinatiegraad is een centrum zo groot als de Brabanthal niet langer nodig. “Maar we blijven ons inzetten om zo veel mogelijk Leuvenaars te vaccineren,” zegt burgemeester Ridouani. “Met elke extra prik beschermen we elkaar nog meer.”

Leuvenaars die nog niet gevaccineerd zijn en dat graag willen, kunnen dus nog steeds een afspraak maken. Dat kan telefonisch via 0800 16 9 16.

Leuvense 18-plussers kunnen ook voor het vaccin van Johnson&Johnson kiezen. Daarvan heb je maar één prik nodig.  Leuvenaars die dat vaccin willen, bellen daarvoor naar het informatiecentrum.

Derde prik voor patiënten met een verlaagde immuniteit
Leuvenaars vanaf 12 jaar met een verlaagde immuniteit krijgen deze week een uitnodiging – per mail en per brief – voor een derde prik, om hen beter te beschermen tegen het coronavirus. “Wie in aanmerking komt, werd vastgelegd door de federale overheid, via bestaande lijsten van het Kankerregister, de ziekenfondsen en de huisartsen”, zegt Bart Tirez, voorzitter van Eerstelijnszone Leuven. “Voor Leuven gaat het om iets meer dan 2.000 mensen. Wie wil weten of hij een uitnodiging kan verwachten, kan dat nakijken op www.myhealthviewer.be.”

Vragen?
Bij het corona-informatiecentrum van de stad (corona@leuven.be of 0800 16 9 16) en op www.laatjevaccineren.be, de website van de Vlaamse overheid, kan je terecht voor vragen en meer informatie.