• by:
  • March 1st, 2023
  • Category:
Europa steunt Leuven in uitbouw van warmtenetten met subsidie van 1,5 miljoen euro

In overeenstemming met de Roadmap naar een klimaatneutrale stad, brengen stad Leuven, vzw Leuven 2030 en energiecoöperatie ECoOB alles in stelling voor de uitrol van Leuvense warmtenetten. Maandag kondigde de stad nog aan dat ze mede-eigenaar wordt van het warmtebedrijf Vaartwarmte bv voor onder meer de uitbouw van een innovatief warmtenet op de Marie Thumas site. Vandaag maakte Europa bekend dat ze Leuven ondersteunt bij de uitrol van warmtenetten met een subsidie van maar liefst 1,5 miljoen euro. Daarmee komt de ontwikkeling van groene warmte in Leuven in een stroomversnelling.

De Roadmap naar een klimaatneutrale stad schept een duidelijk kader waarin alle partners hun unieke leiderschap opnemen met hetzelfde doel voor ogen: een versnelde transitie naar een klimaatneutraal Leuven

Wake met stiltemoment voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije

Europa steunt Leuven in uitbouw van warmtenetten met subsidie van 1,5 miljoen euro
In overeenstemming met de Roadmap naar een klimaatneutrale stad, brengen stad Leuven, vzw Leuven 2030 en energiecoöperatie ECoOB alles in stelling voor de uitrol van Leuvense warmtenetten. Maandag kondigde de stad nog aan dat ze mede-eigenaar wordt van het warmtebedrijf Vaartwarmte bv voor onder meer de uitbouw van een innovatief warmtenet op de Marie Thumas site. Vandaag maakte Europa bekend dat ze Leuven ondersteunt bij de uitrol van warmtenetten met een subsidie van maar liefst 1,5 miljoen euro. Daarmee komt de ontwikkeling van groene warmte in Leuven in een stroomversnelling.

Drempels en oplossingen
Wanneer is een wijk, straat of appartementencomplex geschikt voor een warmtenet? Hoe mobiliseren we de nodige financiering? Op welke manier werken de verschillende betrokken diensten en partijen het meest efficiënt samen? En hoe schalen we snel op? 

David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid: “Dankzij de Europese subsidie vanuit ‘NetZeroCities’, het Europese platform dat 100 steden versneld klimaatneutraal wil krijgen, kunnen we deze vragen beantwoorden, mogelijke barrières wegwerken en concrete cases uitwerken. Samen met de toetreding van de stad en ECoOB tot het warmtebedrijf Vaartwarmte bv kunnen we zo echt snelheid maken om de energietransitie waar te maken.”

“Het potentieel voor Leuvense warmtenetten werd al eerder in kaart gebracht. De volgende stap is het selecteren van de Leuvense pilootwijken die zich lenen tot groene warmte op wijkniveau. Daarnaast zoeken we uit welke publieke en private middelen we kunnen aanwenden om het aantal warmtenetten in Leuven zo snel mogelijk op te schalen. Die kennis zal ons helpen om groene warmte in andere wijken sneller en efficiënter te introduceren”, licht schepen Dessers verder toe.

Samenwerking en engagementen
Katrien Rycken, Directeur Leuven 2030: “De subsidie van Europa laat ons bovendien toe om verder in te zetten op samenwerking over alle Leuvense sleutelactoren heen, zoals organisaties, grote bedrijven en kennisinstellingen, met de bedoeling om samen toe te werken naar concrete realisaties die substantieel bijdragen aan de Leuvense energietransitie. De Roadmap naar een klimaatneutrale stad schept een duidelijk kader waarin alle partners hun unieke leiderschap opnemen met hetzelfde doel voor ogen: een versnelde transitie naar een klimaatneutraal Leuven.”

Renovaties en hernieuwbare energie
Sander Van Garsse, voorzitter ECoOB: “De energiecrisis bewees hoe dringend de omschakeling naar duurzame energie is. Leuven en ECoOB hebben al een diepgaande samenwerking waardoor onder andere zonne-installaties op daken van stadsgebouwen werden geplaatst, gefinancierd en uitgebaat door onze coöperanten. Daarnaast startten we vorig jaar energie-adviezen aan huis, met de focus op verwarming en zonnepanelen, voor alle inwoners van Leuven. Dankzij de uitrol van stedelijke warmtenetten wordt een cruciale volgende fase gestart. Als die een succes blijkt, hopen we snel op te schalen. Daarbij maken we steeds de connectie met lokale partijen zoals scholen, bedrijven, organisaties en publieke sectororganisaties, om hen te betrekken in de implementatie en een aansluiting op het warmtenet waar mogelijk te koppelen met energiebesparende renovaties en hernieuwbare elektriciteit. Zo benutten we deze mooie kans voor Leuven maximaal.”

Waarom warmtenetten?
Het groen verwarmen van het volledige gebouwenpatrimonium is de grootste klimaatuitdaging waar de stad momenteel voor staat. Daarbij wordt er gekeken naar warmtepompen, maar in Leuven is er ook potentieel voor warmtenetten: leidingen die warm water vanuit één of meerdere bronnen naar verschillende gebouwen brengen. Collectieve verwarming (of koeling) dus.

Warmtenetten zijn vooral interessant in dichtbebouwde gebieden, om elke meter warmtenet maximaal te benutten. Er kan ook uit natuurlijke bronnen zoals de Dijle, Vaart, riolering en ondergrond warmte geput worden. Vandaar gaat de warmte naar de gebouwen, zodat Leuvenaars hun woning groen kunnen verwarmen zonder zelf te moeten investeren in een warmtepomp.

De stad liet vorig jaar een “wijkgebonden energiestrategie” opmaken, en is betrokken bij voorbereidend werk voor verschillende warmtenetten verspreid over de stad. Ze hoopt de komende maanden dan ook voor zo veel mogelijk Leuvenaars aan te kunnen geven hoe groot de kans is dat er een warmtenet in hun straat zal komen, en tegen wanneer. Warmtenetten vormen alleszins één van de speerpunten van de Leuvense klimaatstrategie.

Dit project is een samenwerking van stad Leuven, Leuven 2030 en ECoOB.