• by:
  • February 9th, 2024
  • Category:
Alle Leuvense secundaire scholen maken werk van een taalbeleid

Stad Leuven biedt alle Leuvense secundaire scholen gratis een vijfdaags opleidings- en begeleidingstraject aan.

"Dit toont voor mij nog eens hoe Leuvense onderwijsmakers samenwerken met andere experten in de stad, als een hecht onderwijsnetwerk. Ze hebben allemaal samen hetzelfde doel. Elk kind aan boord houden."

Alle Leuvense secundaire scholen maken werk van een taalbeleid

Het aantal leerlingen dat meertalig opgroeit neemt toe, ook in de Leuvense scholen. Voor hen is het soms moeilijk om het Nederlands dat op school gesproken wordt goed te begrijpen. Scholen en leerkrachten kunnen hierop inspelen met een sterk taalbeleid. De stad Leuven biedt alle Leuvense secundaire scholen nu gratis een vijfdaags opleidings- en begeleidingstraject aan om dit uit te werken.

Dit aanbod vanuit de stad is een groot succes. Alle Leuvense secundaire scholen voor gewoon onderwijs schreven leerkrachten uit alle richtingen in voor deze opleiding. Dat bevestigt wat we in het netwerk SOM (Samen Onderwijs Maken) al vaststelden. Leren op een Nederlandstalige school vraagt een andere aanpak wanneer kinderen thuis nog andere talen spreken of weinig taalstimulansen krijgen. Onze Leuvense scholen hebben al veel expertise en goede voorbeelden. Tegelijk geven ze aan daar nog verder in te willen groeien. Door van elkaar te leren en vooral te leren van de experten die in het Leuvens netwerk zitten”, zegt schepen van onderwijs en diversiteit Lalynn Wadera.

We zien dat sommige leerlingen de schoolse taal en woordenschat onvoldoende kennen om goed mee te kunnen volgen. Dat ze niet mee zijn in wiskunde, geschiedenis of aardrijkskunde, ligt niet zozeer aan hun leercapaciteiten. Het is eerder het schools taalgebruik waarmee ze niet vertrouwd zijn, dat voor hen een drempel vormt. Als leerkrachten door die bril naar de leerlingen kijken, dan kunnen zij met een aangepaste aanpak een groot verschil voor hen maken”, zeggen Danny Pijls en Saskia Dekocker, coördinerend directeurs van respectievelijk KS Leuven en GO! Huis11.

Opleiding naar een taalbeleid
Voor de opleiding werkt de stad Leuven samen met experten van het Leuvens Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven. De opleiding vertrekt vanuit wat de leerkrachten al goed doen, en legt dat allemaal samen. “Want leerkrachten beseffen niet altijd dat ze al heel veel waardevolle dingen doen. Het is de uitdaging om al die goede praktijken samen te leggen en als school tot een taalbeleid te komen”, zeggen Pandora Versteden en Bert Zurings, de trainers van KU Leuven.

In ​ dat taalbeleid vormt de school een visie over hoe ze met taal en meertaligheid omgaat in de klas en daarbuiten. De school legt ook vast welke acties ze zal ondernemen om alle leerlingen te helpen om alle vakken te begrijpen en hen zelf de schoolse taal te leren. Leerkrachten krijgen tijdens de opleiding meer wetenschappelijke achtergrond over hoe mensen een taal leren alsook concrete tips ​ om Nederlands, maar ook geschiedenis of aardrijkskunde aan te leren aan leerlingen die sommige woorden en uitdrukkingen niet kennen. En, minstens even belangrijk, de scholen spreken af hoe ze tussentijds gaan evalueren en bijsturen.

Iedereen aan boord
“Dit toont voor mij nog eens hoe Leuvense onderwijsmakers samenwerken met andere experten in de stad, als een hecht onderwijsnetwerk. Ze hebben allemaal samen hetzelfde doel. Elk kind aan boord houden.” besluit schepen Wadera. “Want in Leuven telt je toekomst, ongeacht je afkomst.”

Een eerste groep ​ leerkrachten, taalankers en andere onderwijsmakers is deze week gestart aan dat traject. De andere secundaire scholen volgen in het najaar.