• image

Jaak Brepoels

Ik ben Jaak Brepoels. Meer dan twintig jaar lang was ik leraar geschiedenis. In oktober 1982 werd ik verkozen als gemeenteraadslid, iets wat ik tot 2018 was. Van 1995 tot 2012 was ik ook schepen, onder leiding van Louis Tobback. 

Als historicus blijf ik gefascineerd door het verleden van onze stad en van het socialisme en de arbeidersbeweging. 
In 1985 werkte ik mee aan Stadsboek Leuven en aan Eeuwige dilemma’s over honderd jaar socialistische partij. Enkele jaren geleden keek ik met het boek Wij zijn de bouwers van een komende aarde terug op de geschiedenis van het socialisme in Leuven. Ik schreef mee aan een straathistorie over het Nieuw Kwartier, waar ik woon. In november 2015 verscheen een vuistdikke geactualiseerde uitgave van Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn?, naar het schijnt hét standaardwerk over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in België. Een dik jaar geleden diepte ik met Pappen, nathouden en plakken een kleine 300 politieke en sociale affiches op uit het Leuvense stadsarchief.