• image
"Ik geloof in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt."
Wij willen verbinden waar het maar kan. Mensen zijn de oplossing, niet het probleem. Ik geloof in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt. We moeten elk talent dat onze stad rijk is, benutten, om samen tot slimme oplossingen te komen.

Er zijn tal van voorbeelden van samenwerkingen in Leuven die de stad verbeteren: Leuven MindGate  met bijna 400 leden, dat inzet op innovatie en internationalisering, of SOM -Samen Onderwijs Maken -, het Leuvense onderwijsnetwerk met alle partners van kleuterschool tot universiteit, dat samen werkt aan vernieuwend onderwijs. En uiteraard is er Leuven 2030, dat meer dan 300 partners verenigt om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Het zijn maar enkele voorbeelden. Ook met Kom op voor je Wijk, Zorgzaam Leuven, enzovoort.… zetten we in op betrokkenheid en participatie.

Ook buiten deze structurele samenwerkingen, willen we zoveel mogelijk Leuvenaars aanmoedigen om van zich te laten horen, ideeën te geven en zo mee de stad vorm te geven.

Op ons expertencongres in november 2017 hebben meer dan 130 experten en ervaringsdeskundigen mee nagedacht over de uitdagingen waar onze stad voor staat. En op onze Toekomstdag voor Leuven op 24 maart deden we dat nog eens. Honderden mensen dachten mee na over de toekomst van onze stad. Ook online op www.zeghetmo.be kan de Leuvenaar zijn gedacht kwijt. En op onze Mee Met Mo-wandelingen, onze tochten door een specifieke Leuvense buurt of rond een bepaald thema, komen steeds meer Leuvenaars zich informeren en hun vragen stellen.

Wil je graag meedoen?
Stuur dan een mailtje naar info(at)ridouani.be